Lid worden?

Nieuwe leden krijgen eerst de mogelijkheid geboden om 3 keer mee te trainen met een elftal in hun leeftijdscategorie. Ben je jonger dan 11 jaar dan kun je je op woensdagmiddag melden op het trainingsveld en vragen naar Martin de Jong of Edwin Zeubring. Voor meer informatie kun je ook een email sturen naar Edwin op coordinator-11@lsv-lonneker.nl

Je kunt je als lid van LSV aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden en uitsluitend via de ledenadministrateur in te leveren (ledenadministratie@lsv-lonneker.nl)  Vergeet niet het formulier te ondertekenen (dit in verband met het machtigen voor automatisch incasso).

Download hier het aanmeldingsformulier: 

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2174/files/aanmeldformulier-LSV-Lonneker-incl_-toestemming-foto.docx

De Technische Commissie (TC) zal in overleg met de trainers / coördinatoren bepalen in welk elftal het nieuwe lid zal komen te spelen. Een en ander is afhankelijk van de verdeling en aantallen binnen elftallen, 7 tallen en 4 tallen.
LSV kan zijn nieuwe leden zien in sportlink waarna de officiële indeling volgt door een bericht van de TC naar de nieuwe leden.  De TC draagt er zorg voor dat de coördinator en/of leider in kennis wordt gesteld van de nieuwe leden in zijn of haar team.

Overschrijving
Indien een speler/speelster overschrijving wil naar een andere vereniging dan dient de aanvraag voor 15 juni van het lopende seizoen binnen te zijn bij de ledenadministrateur van LSV. Dit geldt alleen voor senioren en junioren. Voor D-pupillen en E- en F- pupillen is een pupillenverklaring nodig, welke wordt afgehandeld door de ledenadministratie.

Contributies seizoen 2018 – 2019

Hieronder een overzicht van de contributies voor het lopende seizoen, geldig van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019, 
die wij per kwartaal of per jaar zullen incasseren.
 
TOTAAL jaar halfjaar kwartaal
0 t/m 10 € 176,00 € 88,00 € 44.00
11 t/m 13 € 182,00 € 91,00 € 45,50
14 t/m 17 € 194,00 € 97,00 € 48,50
18 en ouder € 260,00 € 130,00 € 65,00
35+ € 86,00    
Steunend lid € 62,00    
 
 
Eventuele wijzigingen, zoals ...
-  adreswijziging                                     
-  verandering van bankrekening- of postgironummer
-  van spelend naar niet-spelend lid of omgekeerd
 
uitsluitend doorgeven aan:
Share our website