Jeugdtrainers LSV en EMOS/Achilles geslaagd voor trainers-diploma!


  •   woensdag 14 augustus 2019

Afgelopen maandag 4 februari ontvingen 6 cursisten van RKSV EMOS/CVV Achilles en 5 cursisten van LSV Lonneker hun diploma jeugdvoetbalbal coach/ trainer.
Voorzitter Hans Koier van LSV en secretaris Roy Tempelman van RKSV EMOS overhandigden gezamenlijk en onder toeziend oog van Bert Spekking, cursusleider van de KNVB,  de welverdiende certificaten aan Steijn Mosman, Jeroen Budde, Vincent Huuskes, Leon Masseus, Petra Rompelman, Oskar Bathoorn en de trainers van EMOS/Achilles. Nicole Wiggers is ook geslaagd, maar was voor de uitreiking van de diploma’s verhinderd.
In november begon voor de cursisten van de drie verenigingen de cursus van de KNVB.

Marcel Punte, lid technische commissie LSV en verantwoordelijk voor de pupillen: “LSV wilde onze jeugdtrainers en leiders een cursus aanbieden om hun kwaliteiten als trainer of coach te ontwikkelen. De KNVB boodt een cursus JVCT aan  die in 5 avonden intern bij onze club gehouden zou worden, bij voldoende deelnemers. We besloten de proef op de som te nemen”.

Marcel Egberink, coördinator bij EMOS: “Toen Marcel Punte, die wij kennen als organisator van het onderlinge MOT toernooi voor de JO7, mij benaderde of EMOS/Achilles mogelijk 5 kandidaten hadvoor deze cursus werd ik direct enthousiast. Zeker de jonge jeugd verdient goede trainers en coaches en wij als verenigingen moeten hen daarin faciliteren”.

De cursus bestond deels uit theorie, over onder meer basisvaardigheden van een trainer en deels uit een praktijkgedeelte, waarbij op de velden van LSV diverse jeugdteams ofwel een training volgden ofwel een oefenwedstrijd speelden. De deelnemende cursisten werd gevraagd om vanuit de zojuist geleerde theorie de trainingen of wedstrijden te observeren en te beoordelen hoe de aanpak van de trainer was. Daarnaast werd gebruik gemaakt van een cursusboek waarbij de cursisten na een zelfscandiverse huiswerk opdrachten moesten maken.

Uiteindelijk moesten de deelnemers aan deze cursus ook zelf het geleerde in de praktijk laten zien door in samengestelde groepjes een training voor te bereiden en te geven aan de jeugdteams.
De overige cursisten mochten dan de verrichtingen van hun collega’s op het veld volgen, beoordelen en gezamenlijk met hen evalueren.

“Het was mooi om te zien dat veel van de besproken zaken ook direct in praktijk werden gebracht. Zo kwamen de trainers goed voorbereid voor de dag en waren bijvoorbeeld de materialen voor de oefenvormen al juist klaar gezet op het veld”, aldus Marcel Punte. Marcel Egberink: ”Ondanks de druk van de beoordeling van de andere cursisten en de onbekendheid met de spelers van LSV zijn de cursisten er goed in geslaagd om een gedegen training te geven, waarbij het leren van een stukje voetbal én het plezier van de kinderen voorop stond. Gezien de positieve reacties van de spelertjes is dat laatste zeker gelukt.”

Tijdens de cursus werd de trainingsapp Rinus, ontwikkeld door de KNVB, regelmatig gebruikt. Deze app biedt trainers de mogelijkheid om individuele trainingen of zelfs periodes van trainingen voor te bereiden met praktische oefeningen. Leeftijd, teamgrootte en trainingsdoelen kunnen worden ingevoerd waarbij de app een programma aanreikt.
Marcel Egberink:” Na het zien van de mogelijkheden van deze app hebben we binnen VTZ van EMOS en Achilles besloten om met deze app te gaan werken voor onze jeugdteams. Hiervoor hebben we in samenwerking met de KNVB een cursus- en instructie avond voor al onze samenwerkende jeugdteams georganiseerd.”

Marcel Punte van LSV: “Nu we hebben gezien dat we met deze cursus onze jeugdtrainers een goede basis hebben kunnen meegeven voor ontwikkeling tot trainer en of leider willen we ons als club beramen hoe we hier vervolg aan kunnen geven. Zeker als we zien dat de cursus door de deelnemers met een 8,1 gemiddeld beoordeeld is”. Marcel Egberink vult aan: “We zijn als gezamenlijk VTZ al in gesprek met de KNVB om in het najaar een soortgelijke cursus te gaan houden bij EMOS/Achilles. Dat past prima bij ons besluit over de Rinus app. Uiteraard zullen daar, indien plek, ook deelnemers vanuit LSV van harte welkom zijn.”

Beide Marcel’s beamen dat er sprake was van een geslaagde samenwerking was tussen de verenigingen LSV, RKSV EMOS, CVV Achilles én de KNVB, die naar meer smaakt. Punte: “Alleen al het uitwisselen van onderlinge ervaringen tussen de cursisten bleek direct al een meerwaarde”.

 De besturen en coördinatoren van de verenigingen willen de cursisten nogmaals feliciteren met hun diploma en wensen hen veel succes bij hun verdere voetbalcarrière.

 

Share our website