Terugblik Algemene Ledenvergadering 5 november


  •   zaterdag 20 april 2019

1. Terugblik afgelopen seizoen
Voorzitter Hans Koier en penningmeester Tom Veger blikten namens het bestuur terug op het afgelopen seizoen. Zowel sportief als financieel was het afgelopen seizoen geslaagd. In het oog sprong natuurlijk vooral de succesvolle nacompetitie van het eerste elftal en de daarmee bereikte promotie naar de derde klasse. Een prachtige prestatie! Ook andere teams leverden mooie sportieve prestaties, zoals de kampioenschappen van de MO15, de JO15-1 en de MO10-1 en een aantal bekerfinales. Minstens zo belangrijk is dat er met plezier werd gespeeld en dat er talloze leuke randactiviteiten waren, zoals de Kerstverloting, het carnavalsfeest, de Halloween-tocht, kampen deelnames aan toernooien in onder meer Lommel en Venray.
Het boekjaar 2017-2018 kon gelukkig ook met een positief financieel resultaat worden afgesloten. De ALV stelde ook de begroting voor komende voetbalseizoen vast.

Trots is het bestuur op de verbouwing van de kantine. Na de modernisering van de bestuurs- en commissiekamer twee jaar geleden en het terras een jaar later, ligt met de nieuwe kantine onze accommodatie er weer prima bij. Veel dank zijn we verschuldigd aan alle vrijwilligers die een bijdrage aan deze werkzaamheden hebben geleverd. Dankjewel!

2. Rookvrije accommodatie
De ALV stemde in met het voorstel om LSV stapsgewijs tot een rookvrije accommodatie te maken. De club sluit zich aan bij het intiatief "naar een rookvrije generatie" van onder meer KWF Kankerfonds. Concreet betekent het dat
  • vanaf 1 januari 2019 op momenten dat de jeugd speelt (doordeweeks tot 19 uur, op zaterdag tot 13 uur) slechts nog op één plek buiten gerookt mag worden (terras/overkapping),
  • vanaf 1 januari 2020 mag op alle momenten slechts nog op één plek buiten gerookt worden (terras/overkapping).
3. Jubilarissen
Er waren dit jaar ook weer diverse jubilarissen. Tijdens de ALV werden de volgende mensen gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap van de verening:
  • Laurens ten Vergert en Thomas Stoeten (beide 25 jaar lid),
  • Hubert Strootman en Gerald Hogt (beide 40 jaar lid),
  • Stef Rouwers, Herbert Krabbe, René Teggeler, Theo Hulst en Marcel Richter (allen 50 jaar lid).
Alle jubilarissen, nogmaals van harte gefeliciteerd!
Een aantal jubilarissen kon bij de ALV niet aanwezig zijn. Zij zullen op een later moment worden gehuldigd.

4. Wisselingen in het bestuur
In het bestuur vindt een aantal wisselingen plaats: Tom Veger wordt als penningmeester opgevolgd door Linda Oostvogel-Slaghuis en Jeroen Schopman treedt terug als bestuurslid. Tom blijft wel aan als algemeen bestuurslid en Loes Otte is als nieuw lid toegetreden tot het bestuur. Voorzitter Hans Koier bedankte Tom en Jeroen voor hun inzet de afgelopen jaren en wenste Linda en Loes veel plezier in hun nieuwe functie. Hans gaf aan dat hij zelf als voorzitter zal terugtreden na het huidige voetbalseizoen.


Share our website