Voorlopige teamindelingen jeugd seizoen 2019-2020


  •   woensdag 14 augustus 2019

Geachte ouder/verzorger/pupillen,

Middels deze weg willen we u op de hoogte stellen van de indeling voor het seizoen 2019-2020. In deze PDF-bestanden vindt u de spelersindeling van alle verschillende teams.
Leiders en trainers voor aankomend seizoen zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Daarnaast proberen we de nog vacante posities in te vullen.

Aansluitend hierop een dringend beroep op u om iets te betekenen voor het elftal van uw zoon/dochter. Elk team heeft ondersteuning nodig en iedereen kan hierin een rol vervullen. Denk
hierbij aan het verzorgen van trainingen of het fungeren als leider/leidster van een elftal. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich melden bij het bestuur of de TC.

Tenslotte de mededeling dat er op zaterdag 22 juni a.s. van 10.00 tot 11.00 uur een inloopochtend wordt georganiseerd bij LSV. Gedurende deze inloopochtend kunt u vragen stellen
m.b.t. de indeling (van uw eigen zoon of dochter). Mocht u van tevoren een vraag willen stellen kan dit uitsluitend per mail naar tc.lsvlonneker@gmail.com u krijgt dan op de inloopochtend een
passend antwoord.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Technische Commissie

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2174/files/LSV--indeling-2019-2020-MO17-en-MO13.pdf

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2174/files/indeling-pupillen-LSV-2019-2020.pdf

 
Share our website