Normen en waarden

Voetballen is leuk en gezond. Voetbal is een teamsport. Spelers leren op een sportieve en leuke manier omgaan met medespelers en tegenstanders. Scheidsrechters, trainers, leiders en vele overige vrijwilligers van LSV Lonneker, maar ook van de tegenstander, zorgen er voor dat de sport op een prettige en verantwoorde manier beoefend kan worden. Daartoe is het belangrijk een aantal afspraken vast te leggen en te communiceren en toezicht te houden op de handhaving van deze afspraken.
 
De uitgangspunten van de regels zijn als volgt:
  • ieder verenigingslid handelt in overeenstemming met de gedragsregels,
  • ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik,
  • fysiek of verbaal geweld tegen scheidsrechters, medespelers, tegenstanders, vrijwilligers, supporters en collega-leden wordt niet getolereerd,
  • bejegen elkaar met respect, ook in geval van een meningsverschil,
  • toon respect en dankbaarheid aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten zodat anderen kunnen genieten van de voetbalsport.
  • Het materieel en de faciliteiten zijn een kostbaar bezit; dat geldt zowel bij LSV Lonneker als bij de tegenstander.
De normen en waarden van LSV Lonneker zijn te lezen in het document via de volgende link: https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2174/files/normen%2Den%2Dwaarden%2DLSV%2DLonneker%2Ddefinitief%2D1.pdf 

De bijbehorende gedragsregels zijn te lezen via de volgende link:https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2174/files/gedragsregels%2DLSV%2DLonneker%2Ddefinitief%2D1.pdf

Het aannamebeleid van vrijwilligers/trainers is beschreven in het volgende document: https://www.perfectmanage.eu/userfiles/2174/files/aannamebeleid%2DLSV%2DLonneker%2Ddefinitief%2D1.pdf
Share our website