Sponsorbeleid

Doelstelling

LSV staat middenin de Lonneker samenleving en heeft naast sportieve ook maatschappelijke doelstellingen. Voor het eerste herenteam is het streven door te groeien naar een stabiele 4e klasser. De club wil presteren, maar blijft daarbij van de eigen kracht uitgaan, met spelers uit de eigen jeugdopleiding. Om dit te kunnen realiseren, wordt veel tijd en energie geinvesteerd in de jeugd en het technisch jeugdkader. Talloze vrijwilligers zetten zich in om de club naar het gewenste niveau te brengen,
 
Daarnaast is LSV van mening dat vorming van de jeugd vanaf jonge leeftijd een goed middel is om betrokken en gemotiveerde mensen klaar te stomen voor de maatschappij, dus ook voor uw bedrijf.
Tijdens trainingen en wedstrijden wordt aandacht besteed aan :
- het werken in teamverband
- het werken naar een doel ( hogere klassering )
- het omzetten van een teleurstelling in een prestatie
- het bevorderen van geloof in eigen kunnen
- gezond blijven door beweging ( laag ziekteverzuim )
 
Daarnaast wil LSV voor haar leden meer zijn dan alleen een sportvereniging. De vereniging is zich ervan bewust dat haar omvang ook maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich mee brengt.
LSV biedt mensen de gelegenheid om hun passie voor voetbal te delen, niet alleen door in een gezonde vereniging te sporten, maar bijvoorbeeld ook door een steentje bij te dragen in een bestuurs- of vrijwilligerfunctie. Dit geldt uiteraard voor mannen en vrouwen.
 
LSV streeft ernaar de relatie met haar leden te verstevigen. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van een goede accomodatie en goede faciliteiten, waaronder materialen zoals sportkleding en ballen, maar ook door het organiseren van activiteiten die niet direct verband houden met voetbal. Deze activiteiten kunnen van uiteenlopende aard zijn, zoals speurtochten, darttoernooien, kaartavonden en de familiedraf, maar dienen altijd te passen binnen de normen en waarden die LSV als vereniging wil uitdragen.
 

Het sponsorbeleid : Waarom benaderen wij u als potentieel sponsor ?

Door de huidige doelstellingen kan de voetbalsport , ook bij LSV, niet meer zonder sponsoring. Zoals elke amateurclub is LSV afhankelijk van externe gelden om gezond en proffesioneel voor de dag te kunnen komen. Daarom zijn wij niet alleen trots op onze vereniging, maar zeer zeker ook op onze grote groep sponsors.
 
LSV is bezig met de uitbreiding van haar sponsorpakketten en streeft er daarbij naar meer diensten te kunnen bieden aan u als (potentiele) sponsor. Te denken valt aan uiteenlopende zaken, van een extra sponsorzuil bij de entree van het sportpark tot aan een sponsor businessavond met een aantrekkelijk programma.
LSV biedt verschillende mogelijkheden tot sponsoring. In goed overleg met u als ondernemer trachten wij uw bedrijf op een professionele wijze onder de aandacht te brengen van onze leden, bezoekers en mogelijke andere ondernemers in deze regio waarmee u kunt samenwerken.
Graag zullen wij, samen met u, de mogelijkheden bekijken op welke wijze wij uw onderneming op een positieve wijze aan onze vereniging kunnen koppelen, zodat het beide partijen voordeel oplevert.
 
Vele bedrijven zijn u voorgegaan, vanuit de overtuiging dat zij met sponsoring van LSV tevns investeren in hun eigen toekomst.
 
Kortom , LSV is een club die het waard is om er de naam van uw bedrijf aan te verbinden.


Share our website