• Kantinereglement

  Algemene huisregels
   

  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte frisdrank en alcoholhoudende drank, evenals zelfmeegebrachte etenswaren te gebruiken in de kantine van LSV.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine.
  3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: personen jonger dan 18 jaar, leiders, trainers, andere begeleiders en een ieder tijdens het uitoefenen van hun functie en personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers   
  4. Op zaterdagen wordt er tot 15.00 uur geen alcohol geschonken. Middels een bord achter de bar wordt dit voor bezoekers van de kantine kenbaar gemaakt.
  5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  6. Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de dienstdoende bestuurder of barvrijwilliger uit de kantine worden verwijderd.
  7. Het in de kantine in bewaring geven van waardevolle spullen is geheel voor eigen risico.
  8. Er geldt een algeheel rookverbod in het clubgebouw. Middels verboden te roken bordjes op toegangsdeuren wordt dit voor bezoekers van de kantine kenbaar gemaakt.
  9. Na gebruik van tafels, stoelen etc. zorgt men ervoor dat een en ander weer netjes en opgeruimd achtergelaten wordt.
  10. Het dragen van voetbalschoenen is in de kantine is niet toegestaan.
  11. De kantine is om hygiënische reden verboden terrein voor huisdieren.
  12. Consumpties en etenswaar uit de keuken dienen contant te worden afgerekend.
  13. Het bestuur kan besluiten tijdelijk van bovenstaande regels af te wijken.

   
   

   

  Het Bestuur