• Klik op onderstaande button om je digitaal aan te melden

 • Nieuwe leden krijgen eerst de mogelijkheid geboden om 3 keer mee te trainen met een elftal in hun leeftijdscategorie. Ben je jonger dan 11 jaar dan kun je je op woensdagmiddag melden op het trainingsveld en vragen naar Hans Koier of Rick van 't Hoog. Voor meer informatie kun je ook een e-mail sturen naar ledenadministratie@lsv-lonneker.nl

  De Technische Commissie (TC) zal in overleg met de trainers / coördinatoren bepalen in welk elftal het nieuwe lid zal komen te spelen. Een en ander is afhankelijk van de verdeling en aantallen binnen elftallen, 7-tallen en 4-tallen.
  LSV kan zijn nieuwe leden zien in sportlink waarna de officiële indeling volgt door een bericht van de TC naar de nieuwe leden. De TC draagt er zorg voor dat de coördinator en/of leider in kennis wordt gesteld van de nieuwe leden in zijn of haar team.

  Overschrijving
  Indien een speler/speelster overschrijving wil naar een andere vereniging dan dient de aanvraag voor 15 juni van het lopende seizoen binnen te zijn bij de ledenadministrateur van LSV. Dit geldt alleen voor senioren en junioren. Voor D-pupillen en E- en F- pupillen is een pupillenverklaring nodig, welke wordt afgehandeld door de ledenadministratie.

   
  Contributies seizoen 2024 – 2025

  Hieronder een overzicht van de contributies voor het lopende seizoen, geldig van 1 juli 2024 t/m 30 juni 2025, 
  die wij per kwartaal of per jaar zullen incasseren. Incassodata zijn: 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.
   
  Leeftijdscategorie

  Contributie

  Jaar

  Wasgeld

  Jaar

  Totaal
  0 t/m 10 € 177,00 € 26,00 € 203,00
  11 t/m 13 € 183,00 € 26,00 € 209,00
  14 t/m 17 € 198,00 € 26,00 € 224,00
  Senioren € 271,00 € 26,00 € 297,00
  Vrijdag en 18+ € 100,00 € 26,00 € 126,00
  Steunend lid € 72,00   € 72,00
      
  Eventuele wijzigingen, zoals ...
  -  adreswijziging                                     
  -  verandering van bankrekening- of postgironummer
  -  van spelend naar niet-spelend lid of omgekeerd
   
  uitsluitend doorgeven aan: