• Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Ook voor (voetbal)verenigingen geldt deze nieuwe wet.

  Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, etc. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

  De afgelopen maanden heeft LSV haar privacy beleid vormgegeven, gebaseerd op de vereisten in de nieuwe wet. Vanaf heden zult u de privacy verklaring op de website aantreffen onder het tabblad Organisatie. LSV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt er van op aan dat hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen. In het Privacy Verklaring geven wij u hierover nadere informatie.

  Wij hopen u voor nu voldoende ge√Įnformeerd te hebben.

  Bestuur LSV

  Klik op lees meer voor het Privacybeleid 

  Lees meer