• Beste speelsters/spelers, ouders en verzorgers,

   

  Het seizoen 2021-2022 is zo goed als afgerond. Wij hopen dat jullie ervan genoten hebben.

  In dit bijgevoegde bestand: Teamindeling Jeugd is de voorlopige teamindeling weergegeven voor het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023.

  De indeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  1. Indelen op leeftijd, zoals aangegeven door de KNVB en zorgen voor voldoende spelers per team.
  2. Persoonlijke ontwikkeling, plezier (vriendjes/vriendinnetjes) en prestatie van het team.

  De indeling is meermaals besproken met de huidige trainers/coaches en is een hele puzzel geweest.

  Met deze indeling gaan wij ervan uit dat iedereen een sportief, leuk en leerzaam voetbaljaar tegemoet kan zien bij LSV Lonneker.

  Als je om welke redenen dan ook vragen/opmerkingen hebt over deze teamindeling, dan graag deze vraag samen met je contactgegevens voor 15 juni 2022te mailen naar team-voetbal@lsv-lonneker.nl. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk contact op te nemen voor een reactie/gesprek.

  Daarnaast nog het verzoek aan alle ouders/verzorgers en spelers uit O17 en O19 om via onderstaand mailadres aan te geven als je een bijdrage wil leveren aan deze teams of binnen LSV. Hierbij valt te denken aan:

  • Training geven
  • Coach zijn op zaterdag
  • Leider zijn van een team
  • Scheidsrechter
  • Kantine diensten
  • …. Iets anders

  Samen houden we de vereniging in stand en vele handen maken licht werk. Elke kleine bijdrage helpt.

  Het is zeker niet onze bedoeling, maar bij deze willen wij jullie erop wijzen dat als je naar een andere vereniging wil overstappen je dit vóór 15 juni 2022 moet aanvragen bij de KNVB. Wij hopen dat je voor die tijd contact met ons opneemt om het gesprek hierover aan te gaan.

  Ons streven is om begin juli 2022 de definitieve indeling inclusief trainers en coaches op de website te plaatsen.  Ook zullen we dan de trainingstijden en -dagen kenbaar maken. Via je eigen trainer/coach krijg je dan bericht wanneer je het volgende seizoen weer wordt verwacht.

  Met vriendelijke groet,

  De Technische Commissie