• Vrijwilligersfuncties Team Voetbal

  Team Voetbal is het grootste team binnen de LSV organisatie. Binnen Team Voetbal zijn er verschillende rollen te vervullen. Zie je een vacante functie die jou wel aanspreekt? Neem dan contact op met Steven Bergink: mail: voetbalmanager@lsv-lonneker.nl of bel: 

  +31 6 53986387

   

  1. ALGEMEEN COORDINATOREN

  -        aanstellen en begeleiden van leiders (en grensrechters) 

  -        aanspreekpunt voor leiders en voetballers (en eventueel ouders)

  -        organisatie overlegavonden met leiders en trainers

  -        signaleren van problemen tussen spelers, leiders, ouders, trainers en hiervoor een passende oplossing proberen te vinden

  -        zorg dragen voor communicatie naar de leiders, trainers, ouders

  -        welkom heten en wegwijs maken nieuwe leden (na indeling door TC)

  -        tijdig signaleren van “bespreek” en/ of “probleem” gevallen

  -        aanspreken van spelers en ouders op ongewenst gedrag (zowel binnen als buiten het veld)

  2.     WEDSTRIJDSECRETARIS

  -        aanspreekpunt voor alle wedstrijdzaken (voor leiders, trainers, KNVB, andere verenigingen)

  -        inschrijven van de teams voor competitie en vaststellen aanvangstijden

  -        inschrijven voor toernooien

  -        inplannen van oefenwedstrijden

  -        verplaatsen van wedstrijden

  -        aanvragen baaldagen

  -        indienen dispensatie verzoeken

  -        beheer Sportlink 

  3.   SCHEIDSRECHTERS

  -        werven en aanstellen van scheidsrechters voor alle wedstrijden

  -        begeleiden van de (jeugdige) scheidsrechters

  -        opleiden van nieuwe scheidsrechters

  -        ondersteunen/ begeleiden van spelers m.b.t. het spelregelbewijs 

  4.   VOETBALTECHNISCH  

  -        aanspreekpunt voor trainers en voetballers

  -        werven en aanstellen van trainers

  -        begeleiden en opleiden van trainers

  -        voeren van “functioneringsgesprekken” met trainers

  -        samenstellen/ indelen van de teams 

  -        indelen trainingstijden

  -        regelmatig trainingen en wedstrijden bezoeken

  -        organisatie van een speler volgsysteem (SVS) om zodoende spelers intensief te kunnen volgen. 

  -        het opzetten van een structuur voor het laten meetrainen van talenten in een hogere leeftijdsgroep in het voorjaar;

  -        aanspreken van spelers en ouders op ongewenst gedrag (zowel binnen als buiten het veld) 

  5.   KLEDING + OVERIGE MATERIALEN 

  -        bestellen van nieuwe wedstrijdkleding

  -        vervangen van kapotte wedstrijdkleding

  -        zorg dragen voor voldoende materialen, zoals ballen, pionnen, hesjes etc. voor trainingen en wedstrijden

  6.   TRAINERS JEUGD

  -        Geeft 2 maal per week trainingen aan de jeugdteam(s) gericht op technische vaardigheden, fysieke – en mentale weerbaarheid en      teamgeest, waarbij spelvreugde voorop staat.

  -        Eventueel de wedstrijden begeleiden

  7.   TRAINERS SENIOREN

  8.   LEIDERS JEUGD

  8.   VOORZITTER TC EN TEAM VOETBAL